Antall Besøkende:345371


Tariffavtale Login OCS
FORHANDLINGSMØTE - NEGOTIATION MEETING 2023/2
Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA Norway Branch og S.E.ANegotiation meeting between Saipem SpA Norway Brancg and S.E.APRESENT AT MEETING:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Rettslig kamp for nattillegg som pensjonsgivende inntekt
TAP I TINGRETTEN, VIL VURDERE ANKE
I kampen for nattillegg som pensjonsgivende inntekt for ansatte i flyteriggbedrifter, ble det tap Stavanger tingrett 3. april.

Stavanger tingrett satte torsdag et foreløpig punktum i den årelange striden mellom 7500 nåværende og tidligere ansatte og 18 flyteriggbedrifter tilsluttet Norsk Rederiforbund.

Kjernen i striden er uenighet om nattilleggene oljearbeiderne får skal regnes med i den inntekten som legges til grunn for å beregne hvor stor pensjon de får når arbeidslivet tar slutt. For den enkelte ansatte kan nattillegget gjøre at pensjonsgrunnlaget øker med ca 50.000 kroner per år (regnet i 2013-kroner).

Når det har blitt en rettsfeide ut av dette skyldes det at Tjenestepensjonsloven sier at nattillegg skal med i grunnlaget, mens pensjonsavtalen til disse oljearbeiderne er en del av tariffavtalen - og der er uttrykket «regulativlønn» brukt.

– Vi mener at «regulativlønn» også inneholder nattillegg. Men uansett så mener vi at det vil være lovbrudd hvis ikke nattillegget er med i pensjonsgrunnlaget, sa Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi, til LO-Aktuelt/FriFagbevegelse.no før saken kom opp for retten.

Stavanger tingrett så det ikke på samme måte. I dommen heter det at avtalte retten er kommet til at tariffbetingelser

«ikke er i strid med teksten i foretakspensjonsloven». Rette viser til at det skal ses bort fra varierende tillegg når pensjonsgrunnlaget fastsettes, og «rettens syn er at nattillegget er et varierende tillegg i lovens forstand», heter det i dommen.

Dermed frikjente retten riggselskapene og dømte i tillegg de to fagforbundene, industri energi og Safe, til å betale saksomkostninger på vel 286.000 kroner.

– Jeg er skuffet og grunnleggende uenig i dommen. Nå skal vi finlese den for å vurdere eventuell anke, sier Industri Energis advokat i saken, Alexander Lindboe, i en kommentar lagt ut på forbundets nettsted.

Ifølge Lindboe er dommen relativt omfattende. Det trengs derfor noe tid til å lese den grundig før anke vurderes. Ankefristen er én måned.



Her kan du lese dommen i sin helhet (Pdf-fil).

 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • TAP I TINGRETTEN, VI...
  I kampen for nattillegg som pensjonsgivende inntekt for ansatte i flyteriggbedri...
 • RETTSAKEN OM PENSJO...
  Rettsaken var ferdig sist torsdag 13/3. Vi kan regne med en domsslutning om ca. ...
 • TREDJEPART & PENSJON...
  Industri Energi har vedtatt å forlenge avtalen med Tredjepart AS om rådgivning i...
 • Rettferdig pensjon?
  Fortellingen om pensjonsreformen ser ut til å illustrere godt hvorfor ordet soli...
 • PRIVAT TJENESTEPENSJ...
  Film som forklarer litt om tjenestepensjon.
 • NATTILLEGG I PENSJON...
  Gulating er enig med tingretten - gruppesøksmål fremmes i sak om nattillegget in...
 • Pensjonsrådgivning f...
  For å sikre at våre medlemmer får nødvendige informasjonen om valgmulighetene, h...
 • "Kølafondet" - et gl...
  En stipendordning for sjøfolk over 62 år med fartstid over 30 år, som en anerkje...
 • Tidligpensjon ikke f...
  Rundt 12 prosent av arbeidstakere som er født i 1949 og 1950 kan ikke gå av med ...
 • Pensjonsreformen vir...
  Pensjonsreformen har bidratt til at folk står lenger i arbeid. Veksten har vært ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.