Antall Besøkende:345367


Tariffavtale Login OCS
FORHANDLINGSMØTE - NEGOTIATION MEETING 2023/2
Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA Norway Branch og S.E.ANegotiation meeting between Saipem SpA Norway Brancg and S.E.APRESENT AT MEETING:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
TREDJEPART & PENSJONSRÅDGIVNING TIL MEDLEMMER
Industri Energi har vedtatt å forlenge avtalen med Tredjepart AS om rådgivning i pensjonsspørsmål.
PENSJONSREFORMEN OG DINE VALGMULIGHETER!

Industri Energi har vedtatt å forlenge avtalen med Tredjepart AS om rådgivning i pensjonsspørsmål.
Avtalen med Tredjepart er en stor og viktig medlemsfordel. Våre medlemmer får via dette tilbudet en mulighet til å få en samlet oversikt over de ulike muligheter som ligger i pensjonsreformen.

Tilbudet gjelder for medlemmer som ikke har søkt- eller tatt ut fleksibel alderspensjon og AFP som er født i 1957 eller tidligere, jfr. følgebrev. De som tidligere har benyttet seg av tilbudet er ikke omfattet av dette tilbudet.


HVA SKAL JEG VELGE?

Det å ta ut pensjon kombinert med jobb, eller det å fratre med pensjon, er en av de siste store avgjørelsene man tar i arbeidslivet. Mulighetene for ulike kombinasjoner er mange og valget man gjør har konsekvenser for resten av livet. Da er det viktig at man har en samlet oversikt og et korrekt beslutningsgrunnlag.

Tredjepart AS er et frittstående selskap som har pensjonsrådgiving som et spesialområde, og kan bistå deg med å få en totaloversikt over dine muligheter og sette opp en likviditetsanalyse.

Egenandel kr 500 (faktureres direkte fra lndustri Energi i etterkant).NOEN EKSEMPLER PÅ HVA MAN KAN FÅ SVAR PÅ:

Tilfredsstiller jeg kravene til yrkesaktivitet og stillingsprosent den datoen jeg fyller 62 år?

Har jeg tilstrekkelig opptjening til å kunne gå av med eller ta ut AFP?

Hva er mine valgmuligheter rundt pensjon, fleksibel alderspensjon, AFP, ulike pensjonsordninger via arbeidsgiver, fripoliser fra tidligere arbeidsgiver, privat oppsparte pensjoner etc?

Taper jeg noe på å ta ut ulike pensjoner før 67 år, eventuelt hvor mye?
Når skal jeg ta ut de ulike pensjonene, hva lønner seg for meg?

Hva kan jeg påvirke av pensjonsopptjening de siste årene i arbeidslivet?
 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • TAP I TINGRETTEN, VI...
  I kampen for nattillegg som pensjonsgivende inntekt for ansatte i flyteriggbedri...
 • RETTSAKEN OM PENSJO...
  Rettsaken var ferdig sist torsdag 13/3. Vi kan regne med en domsslutning om ca. ...
 • TREDJEPART & PENSJON...
  Industri Energi har vedtatt å forlenge avtalen med Tredjepart AS om rådgivning i...
 • Rettferdig pensjon?
  Fortellingen om pensjonsreformen ser ut til å illustrere godt hvorfor ordet soli...
 • PRIVAT TJENESTEPENSJ...
  Film som forklarer litt om tjenestepensjon.
 • NATTILLEGG I PENSJON...
  Gulating er enig med tingretten - gruppesøksmål fremmes i sak om nattillegget in...
 • Pensjonsrådgivning f...
  For å sikre at våre medlemmer får nødvendige informasjonen om valgmulighetene, h...
 • "Kølafondet" - et gl...
  En stipendordning for sjøfolk over 62 år med fartstid over 30 år, som en anerkje...
 • Tidligpensjon ikke f...
  Rundt 12 prosent av arbeidstakere som er født i 1949 og 1950 kan ikke gå av med ...
 • Pensjonsreformen vir...
  Pensjonsreformen har bidratt til at folk står lenger i arbeid. Veksten har vært ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.