Antall Besøkende:345367


Tariffavtale Login OCS
FORHANDLINGSMØTE - NEGOTIATION MEETING 2023/2
Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA Norway Branch og S.E.ANegotiation meeting between Saipem SpA Norway Brancg and S.E.APRESENT AT MEETING:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Pensjonsrådgivning fra Tredjepart
Pensjonsrådgivning for medlemmer født til og med 1956
For å sikre at våre medlemmer får nødvendige informasjonen om valgmulighetene, har Industri Energi videreført en rådgivingsavtale med Tredjepart AS. -et frittstående rådgivningsfirma uten kommersiell tilknytning til andre og som har pensjonsrådgivning som et av sine spesialområder.
Tilbudet gjelder medlemmer som har opptjent trygderettigheter i Norge. Rådgiving på pensjon opptjent utenfor Norge og skatteavtaler med andre land er ikke omfattet av tilbudet.

Som kjent er det innført ny AFP og ny folketrygd fra 2011 og regelverket ble endret. Samtidig som det stilles krav til å ha en tilstrekkelig opptjening til pensjon for å kunne ta ut ytelser før aldersgrensen (65- el. 67 år), kan man også kombinere uttak av AFP, Folketrygd og Tjenestepensjon og fortsatt være yrkesaktiv. Mulighetene for ulike kombinasjoner er mange og valget man gjør har konsekvenser for resten av livet.
 
Tilbudet om rådgivning retter seg mot medlemmer som ikke har søkt eller tatt ut AFP, er født til og med 1956 eller tidligere og ikke har benyttet seg av tidligere tilsvarende tilbud om rådgiving.

Våre medlemmer vil med denne avtalen blant annet kunne få svar på:

- Hva er mine valgmuligheter rundt pensjon, fleksibel alderspensjon, AFP, ulike pensjonsordninger via arbeidsgiver, fripoliser fra tidligere arbeidsgiver, privat oppsparte pensjoner etc?
 
- Tilfredsstiller jeg kravene om yrkesaktivitet datoen jeg fyller 62 år? Har jeg tilstrekkelig opptjening til å kunne gå av på ny AFP.
 
- Taper jeg noe på å ta ut ulike pensjoner før 67 år, eventuelt hvor mye? Når skal jeg ta ut de ulike pensjonene, kan jeg ta ut noe før jeg fyller 62 år om jeg har mulighet? Hva lønner seg for meg?
 
- Jeg har ikke tenkt å jobbe til 67 år. Skal jeg ta ut pensjon ved 62 år eller vente til jeg fratrer senere, for eksempel ved fylte 65 år? Hvordan går jeg frem for å ta ut de ulike pensjonene?
 
Avtalen gjelder for 2013. Industri Energi subsidierer i stor grad kostnaden for hvert medlem. Egenandelen er kr. 500,- som blir fakturert fra Industri Energi.
Vi håper du vil lese vedlagte brosjyre nøye og vurdere om dette rådgivningstilbudet kan være viktig for deg.

 
Har du spørsmål må du gjerne ta kontakt med de kontaktpersonene som er opplistet i brosjyren.
 
Med hilsen
Tariffavdelingen
Sonja Meek
Forbundssekretær
 
 
           Oppdragsskjema til å fylle ut                      Brosjyre Pensjon 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • TAP I TINGRETTEN, VI...
  I kampen for nattillegg som pensjonsgivende inntekt for ansatte i flyteriggbedri...
 • RETTSAKEN OM PENSJO...
  Rettsaken var ferdig sist torsdag 13/3. Vi kan regne med en domsslutning om ca. ...
 • TREDJEPART & PENSJON...
  Industri Energi har vedtatt å forlenge avtalen med Tredjepart AS om rådgivning i...
 • Rettferdig pensjon?
  Fortellingen om pensjonsreformen ser ut til å illustrere godt hvorfor ordet soli...
 • PRIVAT TJENESTEPENSJ...
  Film som forklarer litt om tjenestepensjon.
 • NATTILLEGG I PENSJON...
  Gulating er enig med tingretten - gruppesøksmål fremmes i sak om nattillegget in...
 • Pensjonsrådgivning f...
  For å sikre at våre medlemmer får nødvendige informasjonen om valgmulighetene, h...
 • "Kølafondet" - et gl...
  En stipendordning for sjøfolk over 62 år med fartstid over 30 år, som en anerkje...
 • Tidligpensjon ikke f...
  Rundt 12 prosent av arbeidstakere som er født i 1949 og 1950 kan ikke gå av med ...
 • Pensjonsreformen vir...
  Pensjonsreformen har bidratt til at folk står lenger i arbeid. Veksten har vært ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.