Antall Besøkende:345367


Tariffavtale Login OCS
FORHANDLINGSMØTE - NEGOTIATION MEETING 2023/2
Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA Norway Branch og S.E.ANegotiation meeting between Saipem SpA Norway Brancg and S.E.APRESENT AT MEETING:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Tidligpensjon ikke for alle
Rundt 12 prosent av arbeidstakere som er født i 1949 og 1950 kan ikke gå av med tidligpensjon når de fyller 62 år, slik Pensjonsreformen legger opp til.
 
Dette gjelder ansatte i privat sektor og det er NAV som har beregnet tallene. Nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, er ikke overrasket. Han understreker at dette særlig rammer kvinner, ikke minst de som jobber deltid.

Ifølge seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV må en person født i 1949 ha hatt minst 318.000 kroner i årsinntekt i 40 år for å kunne ta ut full alderspensjon med AFP fra fylte 62 år. Vi snakker da om inntekt omregnet til dagens nivå. Solbakken mener dette er et høyt tall.

– Vi jobber med å få flere over grensa for rett til å ta ut pensjon fra fylte 62 år, sier han og legger til at dette også vil bli et tema på LO-kongressen i mai, både i forslaget til nytt handlingsprogram og i en tariffpolitisk uttalelse. LO-ledelsen legger opp til en ordning med et overgangstillegg i AFP-ordningen som retter opp det tapte.

Også forbundsleder Jan-Egil Pedersen i NNN varslet på deres landsmøte nylig at saken ville bli reist på kongressen. Han har fått mange henvendelser fra medlemmer som har dumpet under grensen og dermed ikke kan ta ut AFP fra 62 år.
 
Innførte minstegrense
Det var da Stortinget vedtok pensjonsreformen man innførte prinsippet om krav til minsteopptjening for tidlig uttak. Kravet er at man minst må ha opptjent rett til pensjon tilsvarende den garanterte minstepensjonen for å kunne ta ut alderspensjon fra 62 år. Og uttak av alderspensjon er en forutsetning for å kunne ta ut AFP-pensjon, som etter pensjonsreformen er gjort om til et påslag på alderspensjonen.
Etter dette har et stort antall kvinner mistet retten til å gå av ved 62 år. LO betrakter dette som en utilsiktet virkning av en ellers god reform.
Klasse ikke tema
SSB presenterte for kort tid siden en rapport som viser at pensjonsreformen virker i den forstand at folk står lenger i jobb. Rådgiver i De Facto, Stein Stugu, etterlyste i den forbindelse en forklaring fra byrået på hvorfor det er slik. Han mener selv en av grunnene er at mange lavlønte tvinges til å jobbe lenger. Disse har ikke tjent nok eller ikke stått i full stilling i de 40 årene som er kravet til full opptjening.
«At det er personer med bare grunnskole og videregående som nå holder det gående lenger i jobben, illustrerer ytterligere poenget hans om at avgangsalder er avhengig av klasse. Men klasse er ikke noe tema i SSB-rapporten», skrev frifagbevegelse.no 10. april.
Flere tall
NAV har også gjort beregninger for alle personer født i perioden 1949 til 1990 og som var ansatt i private AFP-virksomheter ved utgangen av 2012. Dette er i alt 455.000 personer og dette er konklusjonene om deres pensjonsrettigheter:

Ca 96 prosent vil oppfylle vilkårene for å ta ut pensjon ved 62 år.
98 prosent vil fylle vilkårene for å ta ut full pensjon fra 63 år.
Alle vil kunne ta ut pensjon fra 67 år, ettersom det da ikke er noe krav til opptjening.
 
De fleste som ikke har høy nok opptjening til uttak, finner man altså i de eldste årskullene. Hvis en person født i 1949 bare har arbeidet i 35 år, må hun ha hatt 355 000 kroner i årsinntekt i disse årene for å kunne ta ut full alderspensjon med AFP ved 62 år.

De 12 prosentene av folk født i 1949 og 1950 som ikke kan ta ut full pensjon, utgjør 1.816 personer. Av de som er født fra 1951 – 1960 gjelder det 7 prosent eller 8.073 personer, etter NAVs beregninger.


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • TAP I TINGRETTEN, VI...
  I kampen for nattillegg som pensjonsgivende inntekt for ansatte i flyteriggbedri...
 • RETTSAKEN OM PENSJO...
  Rettsaken var ferdig sist torsdag 13/3. Vi kan regne med en domsslutning om ca. ...
 • TREDJEPART & PENSJON...
  Industri Energi har vedtatt å forlenge avtalen med Tredjepart AS om rådgivning i...
 • Rettferdig pensjon?
  Fortellingen om pensjonsreformen ser ut til å illustrere godt hvorfor ordet soli...
 • PRIVAT TJENESTEPENSJ...
  Film som forklarer litt om tjenestepensjon.
 • NATTILLEGG I PENSJON...
  Gulating er enig med tingretten - gruppesøksmål fremmes i sak om nattillegget in...
 • Pensjonsrådgivning f...
  For å sikre at våre medlemmer får nødvendige informasjonen om valgmulighetene, h...
 • "Kølafondet" - et gl...
  En stipendordning for sjøfolk over 62 år med fartstid over 30 år, som en anerkje...
 • Tidligpensjon ikke f...
  Rundt 12 prosent av arbeidstakere som er født i 1949 og 1950 kan ikke gå av med ...
 • Pensjonsreformen vir...
  Pensjonsreformen har bidratt til at folk står lenger i arbeid. Veksten har vært ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.