Antall Besøkende:345367


Tariffavtale Login OCS
FORHANDLINGSMØTE - NEGOTIATION MEETING 2023/2
Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA Norway Branch og S.E.ANegotiation meeting between Saipem SpA Norway Brancg and S.E.APRESENT AT MEETING:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Pensjonsreformen virker
Pensjonsreformen har bidratt til at folk står lenger i arbeid. Veksten har vært særlig sterk for 62- og 63-åringer.
Ett hovedmål med pensjonsreformen var å få folk til å stå lenger i arbeid, og en rapport fra Statistisk sentralbyrå (ssb) som ble lagt fram i dag, viser at dette har slått til.

Dette gjelder for begge kjønn. Veksten var klart sterkere for personer med grunnskole og videregående skole enn for de med høyere utdanning. Fortsatt er det likevel en større andel av de med høyere utdanning som står i arbeid.
Også før pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011 var det en viss tendens til at avgangsalderen gikk opp, men økningen etter at reformen ble innført er klart sterkere.

Last ned: «Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen» (pdf)
 
Sterkere i privat sektor
Veksten i andelen som fortsatt står i arbeid var sterkere i privat sektor enn i offentlig sektor siste år. Forskerne bak rapporten viser til at de ulike AFP-ordningene i offentlig og privat sektor kan være en årsak til det. Også ulik tilpasning av pensjonsreformen i de to sektorene kan spille inn. Offentlig sektor har behold garantien om minst 66 prosent av sluttlønn ved avgang, og dette kan ha bidratt til at flere har gått av her.
Lav utdanning
Forfatterne bak rapporten sammenlikner personer i de to sektorer som ikke har høyere utdanning. Privat sektor har flere i denne kategorien, og forskerne mener det forklarer mye at forskjellen.
Økt andel
Av det totale antall sysselsatte i Norge i 2010 og 2011 var 4,9 prosent mellom 62 og 66 år. Denne andelen økte til 5,3 prosent i 2012.
 
Tilsvarende tall for gruppa 67 – 74 år var 1,3 prosent i 2010 og 1,4 prosent i 2011 og 2012.
 
Også som andel av totale timeverk økte 62 – 66 åringene noe, fra 4,3 prosent i 2010 til 4,7 i 2012.


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • TAP I TINGRETTEN, VI...
  I kampen for nattillegg som pensjonsgivende inntekt for ansatte i flyteriggbedri...
 • RETTSAKEN OM PENSJO...
  Rettsaken var ferdig sist torsdag 13/3. Vi kan regne med en domsslutning om ca. ...
 • TREDJEPART & PENSJON...
  Industri Energi har vedtatt å forlenge avtalen med Tredjepart AS om rådgivning i...
 • Rettferdig pensjon?
  Fortellingen om pensjonsreformen ser ut til å illustrere godt hvorfor ordet soli...
 • PRIVAT TJENESTEPENSJ...
  Film som forklarer litt om tjenestepensjon.
 • NATTILLEGG I PENSJON...
  Gulating er enig med tingretten - gruppesøksmål fremmes i sak om nattillegget in...
 • Pensjonsrådgivning f...
  For å sikre at våre medlemmer får nødvendige informasjonen om valgmulighetene, h...
 • "Kølafondet" - et gl...
  En stipendordning for sjøfolk over 62 år med fartstid over 30 år, som en anerkje...
 • Tidligpensjon ikke f...
  Rundt 12 prosent av arbeidstakere som er født i 1949 og 1950 kan ikke gå av med ...
 • Pensjonsreformen vir...
  Pensjonsreformen har bidratt til at folk står lenger i arbeid. Veksten har vært ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.