Antall Besøkende:341225


Tariffavtale Login OCS
Oljefondet tapte 1637 milliarder kroner i fjor
Oljefondet gikk 14,1 prosent i minus i 2022. Det er det største fallet siden finanskrisen i 2008 og det nest svakeste året i fondets historie.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Myndighetene slår fast at det ikke er medisinsk grunnlag for krav om koronasertifikat offshore
Myndighetenes vurdering er at det ikke er medisinsk grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore. -Vi er fornøyd med at myndighetene nå har konkludert og tydeliggjort dette, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Oljeselskapet Aker BP varslet tidligere denne måneden at det fra 1. februar vil innføre krav om at alle offshorearbeidere på deres installasjoner skal være beskyttet mot koronavirus.

Industri Energi uttalte seg sterkt kritisk til prosessen Aker BP kjørte , blant annet fordi det ikke hadde vært involvering av klubb eller vernetjeneste i forkant. 

I tillegg har Karianne Rettedal, fagansvarlig advokat i Industri Energi, uttalt at en bedrift i utgangspunktet ikke kan pålegge de ansatte plikt til å vaksinere seg eller innhente opplysninger om vaksinsasjonsstatus, uten at det foreligger saklig grunnlag.

Nå slår Petroleumstilsynet og Statsforvalteren i Rogaland fast at det ikke er grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore.

-Vi har hatt god dialog med myndighetene om denne saken. Og vi er fornøyd med at de nå har konkludert og tydeliggjort dette, sier Lill-Heidi Bakkerud, 1. nestleder i Industri Energi.

Vaksinekrav er kontrolltiltak

Ptil skriver på sine nettsider at vaksinekrav er et kontrolltiltak i henhold til arbeidsmiljøloven (aml).

«Ved innføring eller endring av kontrolltiltak må disse følge vilkårene i aml § 9-1 samt kravene som gjelder for prosess og medvirkning etter aml § 9-2. Det innebærer, kort fortalt, at det skal være saklig grunn til kontrolltiltaket og at det må drøftes med de tillitsvalgte» skriver Ptil.

Ptil har dermed lagt seg på samme linje som Arbeidstilsynet når det gjelder hvordan kravene til kontrolltiltak under pandemien skal forstås.

Ikke medisinsk grunnlag

Statsforvalteren i Rogaland, som har tilsynsansvar for helse og hygiene i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, konkluderer med at det ut fra medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for å på generelt grunnlag nekte uvaksinerte å reise offshore.

Les Statsforvalteren i Rogalands vurdering av krav til koronasertifikat offshore: Bruk av koronasertifikat og krav om vaksinasjon offshore.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • MULIG STREIK - POSSI...
 • Ønsker alle en God 1...
  Wish everyone a great May 17th. Ønsker alle en god 17.mai
 • Forlik i saken om ko...
  Partene har inngått forlik i kravet om kompensasjon for tiden medlemmer har bruk...
 • TVIST OM KOMPENSASJO...
  Partene har i dag blitt enige om å løse saken utenrettslig og heve saken forArbe...
 • BUONA PASQUA - GOD P...
 • SAIPEM NEWSLETTER MA...
  It’s time for Offshore Drilling Newsletter March’sedition.
 • Pyskososiale undersø...
  WORK ENVIRONMENT SURVEY SAIPEM OFFSHORE 2022
 • Saipem bags offshore...
  Following its recent decision to focus on its core oil and gas drilling activiti...
 • RIG OF THE YEAR 2021
  Dear team,it is with great pleasure and strong sense of proudness that I read th...
 • Rig of the QIV 2021
  Dear colleagues, it is my great pleasure to announce the winner for the Rig of t...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.