Antall Besøkende:341221


Tariffavtale Login OCS
Oljefondet tapte 1637 milliarder kroner i fjor
Oljefondet gikk 14,1 prosent i minus i 2022. Det er det største fallet siden finanskrisen i 2008 og det nest svakeste året i fondets historie.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Oppdatering karantenesakene


Som tidligere meddelt henvendte LO-leder Peggy Hessen Følsvik seg til NHO for å diskutere en henvendelse til myndighetene om offentlige kompensasjonsordninger. Henvendelsen resulterte i et møte hvor NHO fremholdt at medlemsbedriftene burde kunne finne løsninger og påla Norsk olje og gass å ta initiativ til et møte med Industri Energi for å komme til enighet om prosessen videre.

Uheldigvis har Norsk olje og gass byttet leder og som følge av innstramminger i møteaktivitet før Jul, har det dessverre tatt lang tid å få satt opp et møte for oppfølging. Nå er det imidlertid enighet om å møtes i midten av februar for å drøfte våre krav.

 

Update on quarantine cases

As earlier informed, leader of the Norwegian Conferderation of Trade Unions (LO), Peggy Hessen Følsvik, contacted the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) to make an inquiry to the authorities regarding compensation schemes. There was a meeting between LO and NHO, where NHO upheld that the companies should be able to find solutions, and told Norwegian oil and Gas (NOG) to initiate a meeting with Industri Energi to agree on the further process.

Unfortunately there has been a  change in leadership in NOG after this and as a result of this and restrictions with regards to travel and meetings before christmas, it has taken some time to set up a follow up meeting. However, a meeting to discuss our demands is now scheduled for the middle of February.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • MULIG STREIK - POSSI...
 • Ønsker alle en God 1...
  Wish everyone a great May 17th. Ønsker alle en god 17.mai
 • Forlik i saken om ko...
  Partene har inngått forlik i kravet om kompensasjon for tiden medlemmer har bruk...
 • TVIST OM KOMPENSASJO...
  Partene har i dag blitt enige om å løse saken utenrettslig og heve saken forArbe...
 • BUONA PASQUA - GOD P...
 • SAIPEM NEWSLETTER MA...
  It’s time for Offshore Drilling Newsletter March’sedition.
 • Pyskososiale undersø...
  WORK ENVIRONMENT SURVEY SAIPEM OFFSHORE 2022
 • Saipem bags offshore...
  Following its recent decision to focus on its core oil and gas drilling activiti...
 • RIG OF THE YEAR 2021
  Dear team,it is with great pleasure and strong sense of proudness that I read th...
 • Rig of the QIV 2021
  Dear colleagues, it is my great pleasure to announce the winner for the Rig of t...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.