Antall Besøkende:333229


Tariffavtale Login OCS
Politiet har utplassert dronesensorer på oljeplattformer
Det har vært flere ubekreftede observasjoner av droner innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer på norsk sokkel. Nå har politiet utplassert sitt dronesensor-system for å identifisere eventuelle droner i området.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Dette er viktige saker på Industri Energis landsmøte
Tirsdag starter Industri Energis koronautsatte landsmøte. Blant annet strømpriser og nettleie kan komme til å skape debatt.
 
Landsmøtet til LO-forbundet Industri Energi varer fra tirsdag 23. november klokken 13.00 til fredag 26. november klokken 15.00.

Det skal møte over 350 representanter fra både offshore- og landbasert industri. Sammen skal de utforme forbundets politikk for de neste fire årene.

* Ny ledelse

Landsmøtet er utsatt rundt ett år på grunn av koronarestriksjonene.

Nå skal ny ledelse velges. Forbundsleder Frode Alfheim, nestleder Lill-Heidi Bakkerud, Ommund Stokka, Barbro Auestad og Asle Reime er på valg. Nestleder Terje Valskår har meldt at han ikke tar gjenvalg, og valgkomiteen er bedt om å finne hans erstatter.

Lokale fagforeninger har foreslått å velge 1. nestleder og 2. nestleder istedenfor to likestilte nestledere, slik forbundet har i dag. Dette slik at det skal være naturlig hvilken nestleder som skal steppe inn for forbundslederen ved fravær o.l.

Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund slo seg sammen til Industri Energi i 2006.

Det har vært tradisjon for å fordele plassene i ledelsen mellom olje og landbasert industri.

* Strømpriser og nettleie

Landindustrien er storforbrukere av strøm, og strømpriser er en stor del av produksjonsutgiftene deres. Rimelige og langsiktige kraftkontrakter og nok strøm er derfor viktig for deres konkurranseevne mot utenlandsk industri.

Samtidig vil oljeindustrien benytte strøm til å elektrifisere norsk sokkel, for slik å få ned Co₂-utslippene knyttet til produksjonen av olje og gass.

Industri Energi har, naturlig nok, jobbet for at både landindustrien og oljeindustriens kraftbehov må ivaretas. Et spørsmål som kan skape debatt, er om man skal bruke kraft fra fastlandet for å elektrifisere norsk sokkel.

Flere klubber har også sendt inn forslag om å jobbe for en rimelig nettleie. Nettleie er en avgift som dekker utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet.
 
* Pris på medlemskap

Både lavere kontingent til medlemmer og lavere kontingent til pensjonister er foreslått av lokale fagforeninger.

I dag er ordinær kontingent 1,47 prosent av bruttolønn, men kontingent-taket er på 634 kroner per måned. Tallet inkluderer den obligatorisk advokatforsikring på 59 kroner i måneden.

Industri Energis pensjonister betaler 254 kroner per måned, inklusive advokatforsikring. Pensjonist over 75 år betaler kun 156 kroner per måned inklusive advokatforsikring.

Det er også foreslått av lokale klubber at pensjonister skal kunne si opp advokatforsikringen.

* Økt eksport

Industri Energi har en stor andel av sin medlemsmasse i bedrifter som eksporterer varer til utlandet.

Lokale fagforeninger ønsker satsing på blant annet; videreutvikling og nyetablering innen ferdigvareindustrien, mer produksjon av smittevernutstyr og vaksiner og fortsatt høy petroleumsaktivitet. 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Pyskososiale undersø...
  WORK ENVIRONMENT SURVEY SAIPEM OFFSHORE 2022
 • Saipem bags offshore...
  Following its recent decision to focus on its core oil and gas drilling activiti...
 • RIG OF THE YEAR 2021
  Dear team,it is with great pleasure and strong sense of proudness that I read th...
 • Rig of the QIV 2021
  Dear colleagues, it is my great pleasure to announce the winner for the Rig of t...
 • Myndighetene slår fa...
  Myndighetenes vurdering er at det ikke er medisinsk grunnlag for å nekte uvaksin...
 • Nye gratis kurs gjen...
  Det er nå lagt ut flere gratis kurs for blant annet for renholdsoperatør, boreop...
 • Oppdatering karanten...
 • Praksiskandidattilbo...
  For interesserte i kompetanse, kompetanseutvalget og krangruppa
 • Koronatest-kompensas...
  I går sendte LO-advokaten sin stevning til Arbeidsretten. Stevningeninneholdt 17...
 • Ulf synes det er for...
  Selv om forbundsstyret sa nei, vedtok Industri Energis landsmøte å støtte delega...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.